Stjórnarfundur 30. ágúst 2019

Fyrsti stjórnarfundur SAMKÓP, haldinn föstudaginn 30. ágúst kl. 11:45 á Grillhúsinu

Mættir: Jóhannes B. Jensson, Þorvar Hafsteinsson, Arnar Björnsson, Karl Einarsson, Anna R. Sigmundsdóttir og Hákon D. Helgason.

1. Verkaskipting stjórnar

Gjaldkeri: Karl Einarsson

Ritari: Þorvar Hafsteinsson

Varaformaður: Anna R. Sigmundsdóttir

Röltfulltrúi: Hákon D. Helgason.

Einnig rætt undir þessum lið að fá meir stuðning við röltið og utanumhald þess frá Kópavogsbæ (Amanda)

Uppfæra upplýsingar um stjórn, foreldrafélög og skóla á heimsíðu, allir senda á Þorvar.

 

2. Rölt

Koma á rölti

Skoða með skýrslugjöf, hvaða form á að vera á henni, myndir? Hvaða upplýsingar þarf, ekki að vera með meira.

3. Önnur mál

 • Funda með foreldrafélögum um tilgang SAMKÓP.
 • Fundur með Kópavogsbæ, 18. september kl 12.
 • Undirbúa þarf efni – allir geta sett inn á facebook stjórnar
 • Frístundavagn – skipulag
 • Fundaraðstaða fyrir SAMKÓP. Gætum SAMKÓP fengið afdrep td. í fagralundi til að funda.
 • Teymiskennsla og skipulag (Arnar)
  • hvernig hefur verið háttur á
  • Afmælum
  • Bekkjarfulltrúum
  • Rölti

Þegar árgangur er einn hópur. Þetta var rætt og ýmist form á því. Foreldrafélögin þurfa að fylgja vel eftir að eitthvað skipulag sé, dæmi var um excel-skjal þar sem haldið var utan um afmæli ( Anna)

 

Fundi slitið kl 13:00

Fundur 15. október 2018

Dags. Fundar 15. okt.2018
Tími 11:30-13:00
Staður Grillhúsið Sprengisandi

Fundarritari: Arnar Björnsson
Fundarstjóri: Arnar Björnsson
Fundarmenn: Arnar Björnsson, Þorvar Hafsteinsson, Karl Einarsson, Elísabet, Jóhannes, Siggeir .
Fjarverandi: Ólöf og Aðalheiður Björk

Dagskrá

 1. Forvarnarráð – farið yfir síðasta fund.
 2. Fulltrúarráðsfundur – ný dagsetning og málefni
 3. Skráning tenglaupplýsinga á heimasíðu Samkóp og foreldrafélaga
 4. Vefsíða – efni tengt rölti, þurfum að gera átak í því
 5. Önnur mál

Fundargerð

1. Forvarnarráð – farið yfir síðasta fund
Kynning á forvarnarviku virðist ekki hafa skilað sér nægilega vel til þeirra sem átti að ná til. Rætt var um leiðir til ná til fleiri.
Áhyggjur af veipnotkun og hvernig eigi að ná til barna um áhættu af notkun veipnotkunar.
Boðað verður annar fundur fyrir jól.

2. Fulltrúarráðsfundur – ný dagsetning og málefni
Tillaga að efni fundarins er „Hvað getum við sem foreldrar gert“ í tengslum við forvnarmál.
Það er verið að skoða dagsetningar með bænum til að fara yfir þessi mál. Reynt að hafa fundinn í október annars nóvember. Þorvar ætlar að vera í sambandi við Amöndu sem fyrst til að finna dagsetningu.

3. Skráning tenglaupplýsinga á heimasíðu Samkóp og foreldrafélaga
Hver og einn í stjórn Samkóp þurfa að skoða heimsíðuna og uppfæra tenglaupplýsingar.

4. Vefsíða – efni tengt rölti, þurfum að gera átak í því
Fundargerð: bls. 2
Þurfum að hjálpast að að hafa þessar upplýsingar miðlægar og nota heimasíðuna til þess.

5. Önnur mál

 • Rætt hvort við ættum að hefja samstarf með foreldrafélagi MK.
 • Rætt hvort við ættum að eiga fulltrúa í Saman Hópnum og lagt til að Karl
  Einarsson sitji fyrir hönd Samkóp.
 • Boða á til fundar með bænum til að fara yfir nokkur mál, t.d. strætómálin.
  Þorvar tekur að sér að boða til þess fundar.
 • Hafa Jóhannes (joi@betra.is) í cc þegar fundargerðir eru sendar á formann og
  varaformann til staðfestingar.
 • Vetrarfrí – lagt fram frá Lindaskóla umræðu hvort kanna ætti hug foreldra til
  breytinga á högun vetrarfrís. Samþykkt að taka upp á fundi Menntaráðs og
  mögulega með fundi Menntasvið og Samkóp.
 • Foreldrarölt – í þau skipti sem félagsmiðstöðvar eru opnar lengur var velt upp
  hvort aðrir skólar hagi rölti í samræmi við opnun. Ekki er það þannig í öðrum
  skólum, en sumir skólar eru að hefja sitt rölt 22:30 á meðan flestir rölta frá
  22:00.
 • Kópavogsskóli spyr hvort Samkóp muni verða með einhverja fyrrilestra fyrir
  alla skólana sem skólarnir greiða saman.
 • Karl mun senda rukkun vegna námskeiðs Bryndísar frá Heimili og skóla á alla skólana.
 • Plana þarf hitting stjórnar á heimili. – Siggeir tekur þann bolta.

Fundi slitið kl:12:30

Fundargerð 15.10.2018 (pdf)

Fundagerð Samkóp – fundur 6. desember 2017

Dagsetning: 06. 12.2017
Tími: 19:40 -21:15
Staður: Vatnsendaskóli
Fundarritari: Arnar Björnsson
Fundarstjóri: Þorvar Hafsteinsson
Fundarmenn: Arnar Björnsson, Karl Einarsson, Þorvar Hafsteinsson,


Dagskrá:

 1. Samningur við Kópavogsbæ
 2. Foreldraröltið – hvernig hefur gengið og hvað svo, viljum við fylgja þessu eitthvað frekar eftir (greinar, auglýsingar,…)
 3. Fundur – Ragnheiði Hermansdóttir (Menntarsvið) /Samkóp
 4. Kvíði – Markvissar forvarnir (samstarf við Samkóp) – Þorvar rennir yfir stöðuna
 5. Fulltrúaráðsfundur – væri gott ef við gætum aðeins hugsað um hvert viðfangsefnið verður að þessu sinni.
 6. Dagskrá Samkop eftir áramót
 7. Önnur mál

Fundargerð:

 1. Samningur við Kópavogsbæ
  Breytingatillögur okkar samþykktar. Ein breyting frá bænum um að við verðum áfram aðilar að foreldrarölti. Skjalið verður skannað og sett á heimasíðuna.
 2. Foreldraröltið – hvernig hefur gengið og hvað svo, viljum við fylgja þessu eitthvað frekar eftir (greinar, auglýsingar,…)
  Það hefur tekist vel til að koma rölti á stað hjá Vatnsendaskóla. Rölt gengið vel í Hörðuvallaskóla og hópamyndun minnkað verulega. Samþykkt að setja inn auglýsingu í bæjarblað um röltmálin. Búið að skipuleggja rölt í Smáraskóla en mætti vera aðeins virkara. Í Snælandsskóla hefur verið skipulagt en ekki upplýsingar um hvernig hefur gengið. Röltið hefur gengið vel í Kópavogsskóla.
 3. Fundur – Ragnheiði Hermansdóttir (Menntarsvið) /Samkóp
  Leggja til við þau að hvetja skólana til að halda skólaþing með foreldrum. Þetta gæti búið til vettvang þannig að foreldrar taki meira þátt í skólastarfi. Nefna með skólasálfræðinga, eru 2 nóg. Sérkennarar að hverfa af markaði, spurning hvernig sú þróun er.  Áætlun um íbúaþróunnar í skólum…
 4. Kvíði – Markvissar forvarnir (samstarf við Samkóp) – Þorvar rennir yfir stöðuna
 5. Fulltrúaráðsfundur – væri gott ef við gætum aðeins hugsað um hvert viðfangsefnið verður að þessu sinni.
  Spurning um mötuneytismál – dæmi er um skóla sem er móttökueldhús þar sem matráður má ekki elda á stórri pönnu, sem er ótækt. Það fór þannig að matráður sem náði 98% nemenda í mat en segir upp og foreldar ósáttir með afstöðu bæjarins um að tryggja ekki aðstöðu fyrir góða matráða.Bekkjarfulltrúar – hugmynd að ræða nýja nálgun á skipun bekkjarfulltrúa.Hvernig á foreldrafélagið að virkaKynning frá Ráðgjöf og greiningu.
 6. Dagskrá Samkop eftir áramót .
  Fundir fastir, fulltrúaráðsfundur, riddari@gmail.com
 7. Önnur mál

Fundargerð SAMKOP 06.12.2017 (word)

Fundargerð Samkóp 31. ágúst 2017

Fundarritari: Arnar Björnsson
Fundarstjóri: Þorvar Hafsteinsson
Fundarmenn: Arnar Björnsson, Þorvar Hafsteinsson, Karl Einarsson, Jóhannes Birgir Jensson og Aðalheiður Björk Sigurdórsdóttir.
Fjarverandi: Ragnheiður Dagsdóttir og fulltrúar Kópavogsskóla, Kársnesskóla og Salaskóla


• Prókúra / fjármál (RD koma með öll gögn fyrir prókúruskipti)
• Dagskrá vetrarins
• Staða dagvistunar (vinsamlegast kannið stöðuna í ykkar skóla)
• Námsgögn – renna yfir hvernig þetta gekk fyrir sig í skólunum

Önnur mál


1. Prókúra / fjármál (RD koma með öll gögn fyrir prókúruskipti)
Karl Einarsson gjaldkeri Samkóp og gengið var frá prókúruskiptum á fundinum. Ragnheiður kom með pappíra til að skrifa undir og var það gert á fundinum.
Arnar heyrir í Margréti formanni Menntaráðs um afhendingu á öllum styrk til handa Samkóp.
2. Dagskrá vetrarins
Keyra af stað fund vegna foreldrarölts og Ragnheiður röltfulltrúi mun taka þann bolta og boða til fundar. BBC er að koma til landsins og ætlar að heimsækja Hörðuvallaskóla og fylgjast með foreldrastarfi þar. Meðal annars verður fylgst með foreldrarölti þar sem það gengur svo vel þar. Mögulega munu þeir hitta forsvarsmenn Samkóp til að forvitnast um muninn á milli skólanna hvað varðar foreldrarölt.

Stefna á að hafa leiksýningu fyrir foreldra og unglingastig grunnskólabarna í Kópavogi. Sýningin fjallar um kvíða og teljum þetta henta vel á haustönn. Aukasýning er 15. September þar sem við getum skoðað hvort hún henti fyrir okkur eða ekki. Nefndarmönnum verði boðið á sýninguna ásamt mökum, mikilvægt að láta vita hvort þau komist eða ekki.

Fundur fyrir skólaráðs- og bekkjarfulltrúa. Þetta er fræðslufundur þar sem farið verður yfir hlutverk þeirra og leiðbeiningar um hvernig þau eigi að uppfylla skyldur sínar. Þorvar athugar hvort Bryndís geti tekið þetta. Stefna á fundinn í lok september.
Jóhannes Birgir ætlar að hafa samband við Eyjólf sálfræðing og eina aðra sem voru á fræðslufundi í Smáraskóla. Við stefnum á að hafa þessa fræðslu í október.

Hafa fulltrúaráðsfund í Janúar.

Rætt að skoða fund með fulltrúum stjórnmálaflokkanna til að heyra hvernig stefna þeirra er í menntamálum fyrir komandi kosningar.
Stefnum á eina fræðslu eftir áramót.

3. Staða dagvistunar (vinsamlegast kannið stöðuna í ykkar skóla)
Ekki hefur tekist að manna í allar stöður hjá sumum skólum.

4. Námsgögn – renna yfir hvernig þetta gekk fyrir sig í skólunum
Rennt var yfir fund Menntaráðs þar sem fjallað var um námsgagnainnkaup. Kosið var um hvort bærinn myndi greiða alfarið fyrir námsgögn eða fara þá leið að foreldrar greiði gjald fyrir námsgögn. Niðurstaðan var að foreldrar greiði gjald fyrir námsgögn. Svo verður skoðað hvort bærinn greiði fyrir þetta á næsta ári. Aðeins var farið yfir hvernig þessu var háttað í Snælandsskóla, en þar var ábyrgðinni varpað yfir á foreldrafélagið í stað þess að skólinn tæki ábyrgðina eins og hjá öllum hinum skólunum. Það virðist vera leyst að hluta til.

5. Önnur mál:
Rætt um að boða til fundar með Ragnheiði á skólaskrifstofu. Þorvar boðar hann.

Fundagerð Samkóp 22. júní 2017

Fundarstjóri: Þorvar Hafsteinsson

Fundarritari: Þorvar Hafsteinsson
Fundarstaður og tími: Kringlukráin 12:00 -13:00

Fundarmenn: Karl Einarsson, Ragnheiður Dagsdóttir, Aðalheiður Sigurdórsdóttir og Þorvar Hafsteinsson


Dagskrá:
I. Skipan í stöður fyrir starfsárið 2017 – 2018

II. Starfsárið framundan og fundartímar


Skipan í stöður fyrir starfsárið 2017 – 2018
Ákveðið var að stöður innan stjórnar SAMKÓP skiptust á eftirfarandi hátt:

Arnar Björnsson, varaformaður og ritari,
Karl Einarsson, gjaldkeri,
Ragnheiður Dagsdóttir, röltfulltrúi.

Skjöl er varða breytingu á gjaldkerastöðu voru undirrituð og Ragnheiður samþykkti að koma prókúrumálum í réttan farveg þannig að allt sé klárt fyrir haustið.

Röltið lítilega rætt og allir sammála um að taka þarf fastar á þeim málum strax í upphafi skólaárs, og stefnt að því að fylgja þessum málum eftir með öðrum röltfundi strax eftir áramót.

Starfsárið framundan og fundartímar.

Árið framundan var lítillega rætt, án þess þó að einhver ákveðin niðurstaða lægi fyrir. Þó nokkuð ljóst að mánudagar og þriðjudagar munu ekki henta sem fundartímar. Finna þarf tíma sem hentar öllum strax í haust. Stefnt að því að hafa fundi á minnst 4 vikna fresti. Hægt verður að hnikra tímum til og gert ráð fyrir að styttri fundir verði jafnvel haldnir í hádeginu á Kringlukránni eða sambærilegum stað. Annars verður fastur fundarstaður SAMKÓP í Vatnsendaskóla.

Fundi slitið 13:00
fundargerd-samkop-22-06-2017

Fundargerð aðalfundar Samkóps 2017

Fundur haldin í Vatnsendaskóla.

 

Mætt (með atkvæðisrétt): Arnar Björnsson (Hörðuvallaskóli), Þorvar Hafsteinsson (Vatnsendaskóli), Fanney Long (Kársnesskóli), Guðlaug Harpa Þorsteinssdóttir (Smáraskóli), Ragnheiður Dagsdóttir (Lindaskóli) og Karl Einarsson (Álfhólsskóli).

Fundur var settur 20:00 af formanni Samkóp, Arnari Björnssyni og stakk hann upp á að Marta Sigurjónsdóttir yrði fundarstjóri og var það samþykkt.  Marta stakk upp á Arnari Björnssyni sem ritara og var það samþykkt.

Dagskrá fundarins var samkvæmt hefðbundnum aðalfundarstörfum.  Skýrsla stjórnar var lesin upp af formanni. Það kom fram mikil ánægja með þá sameiginlegu fundi sem haldnir voru af Samkóp fyrir hönd allra foreldrafélaganna. Nefnd var sú hugmynd að fá sálfræðinginn Eyjólf Örn Jónsson til að fjalla um áhrif snjalltækja á drengi og einhvern annan með honum sem fjallar um áhrif snjalltækja á stúlkur. Umræða skapaðist um læsis verkefni í Hafnarfirði og var nefnt hve vel slík átaksverkefni hafa tekist t.a.m. Reykjanesbæ, Hafnarfirði og Árborg.

Þá var ársreikningur félagsins kynntur. Nefnt var undir þessum lið að gaman væri að velta upp þeim fjármunum sem fara í gegnum foreldrastarf í Kópavogi til að sýna hve öflugt það starf er. Ársreikningurinn var samþykktur.

Fundarmenn voru upplýstir um textabreytingu í 8. gr. laga félagsins.  Nafni skólanefndar var breytt í Menntaráð þar sem þá á við.

Nýr formaður var kosin Þorvar Hafsteinsson og tekur við embættinu af Arnari Björnssyni.  Arnar Björnsson og Jóhannes Birgir Jensson voru kosnir inn í aðalstjórn félagsins.  Karl Einarsson og Ragnheiður Dagsdóttir voru kosin í varastjórn félagsins.  Árni Árnason var kosin aðalskoðunarmaður til tveggja ára og er annar af tveimur aðalskoðunarmönnum félagsins.  Marta Sigurjónsdóttir á eitt ár eftir af sínu tímabili sem aðalskoðunarmaður.  Heiður Hjaltadóttir og Karen Elísabet Halldórsdóttir voru kosnar vara skoðunarmenn reikninga félagsins.

Ákveðið var að Samkóp rukki foreldrafélögin félagsgjald sem nemur 10 kr. fyrir hvern nemanda í viðkomandi skóla.

Undir önnur mál var rætt um fjölmenningardag sem rætt hafði verið í stjórn Samkóp.  Ekki varð að þessum degi en skólaskrifstofa óskaði eftir aðstoð fulltrúa foreldra í vinnu við stefnumótun um fjölmenningu í skólum bæjarins.

Fundi slitið 20:50

Stjórnarfundur Samkóp

Mætt á fundinn voru, Arnar Björnsson(Hörðuvallaskóli), Guðlaug Harpa Gunnarsdóttir(Smáraskóli), Guðmunda Smáradóttir(Álfhólsskóli), Þorvar Hafsteinsson(Vatnsendaskóli) og Guðlaug Matthildur Jakobsdóttir (gestur úr stjórn foreldrafélags Álfhólsskóla).

Fundurinn er haldin á Kringlukránni og hófst 11:30 og lauk 12:30.

 

Dagskrá

 • Alþjóðadagur grunnskóla í Kópavogi
 • Menntaráðsfundir
 • Tillaga um að formaður Samkóp leiði vinnu um að fá launaðan starfsmann fyrir Kópavog, Garðabæ og Hafnarfjörð
 • Fulltrúaráðsfundur Samkóp aflýst
 • Aðalfundur Samkóp (finna dagsetningu)
 • Önnur mál
  • Fulltrúaráðsfundur Heimili og skóla
  • Fulltrúi Samkóp situr í vinnuhóp um Upplýsingatæknistefnu – Þorvar segir frá

Umræður

 • Alþjóðadagur grunnskóla í Kópavogi

Tillaga um að hafa þetta í samstarfi við Kópavogsbæ og stefna á maí.    Gera þetta að atburði í bænum.  Gæti verið þannig að hver skóli fyrir sig hefur hátíð og svo yrði einn stór staður til að halda utan um aðalviðburðinn.  Ákveðið að stofna vinnuhóp úr Samkóp sem mun hitta Ragnheiði Hermannsdóttur, deildarstjóra Menntasviðs og fulltrúum á Menningarsviði bæjarins, til að undirbúa þennan viðburð.  Tilgangurinn er að styðja við fjölmenningu í Kópavogsbæ.  Vinnuhópinn skipa úr Samkóp eru Arnar Björnsson, Guðmunda Smáradóttir og Guðlaug Matthildur Jakobsdóttir.

 • Menntaráðsfundir

Farið yfir málefni sem tekin hafa verið fyrir á fundi í Menntaráði.

 • Tillaga um að formaður Samkóp leiði vinnu um að fá launaðan starfsmann fyrir Kópavog, Garðabæ og Hafnarfjörð

Samþykkt að Arnar leiði þessa vinnu.

 • Fulltrúaráðsfundur Samkóp aflýst

Arnar sagði frá því að ástæðan væri tímaleysi hans.

 • Aðalfundur Samkóp (finna dagsetningu)

Lagt til að aðalfundir foreldrafélaganna verði ekki seinna en fyrri hluta maí mánaðar

 • Önnur mál
  • Fulltrúaráðsfundur Heimili og skóla

Arnar sagði frá að hann og Þorvar væru að fara á fund með fulltrúaráðinu á morgun 10. Mars 2017.

 • Kynning á skýrslu Evrópunefndar um Skóla án aðgreiningar
  Frestað til næsta fundar
 • Samræmd próf
  Frestað til næsta fundar

 

 

Fyrsti stjórnarfundur Samkóp starfsárið 2016/2017

Fundarstaður – Kársnesskóli

Tímasetning – 9. sept kl 18:00

Mættir: Arnar Björnsson, Guðmunda Smáradóttir, Linda Björk Hilmarsdóttir og Fanney Long

Fundarstjórn: Arnar Fundarritari: Fanney

Dagskrá:

 1. Kvíðafyrirlestur – september eða október

Hugarfrelsi bíður upp á fyrirlestra um kvíða barna og hvernig við foreldrar getum brugðist við. Þær Anna Sigurðardóttir, Hrafnhildur og Sigríður Anna standa að Hugarfrelsi. Fyrirlesturinn kostar 60 þúsund.
Arnar leggur til að það verði tveir fyrirlestrar, annarsvegar í efri byggðum og hins vegar í neðri byggðum. Samþykkt. Arnar, Fanney og Ragnheiður sjá um utanumhald og skipulagningu þessa námskeiðs.
Arnar leggur einnig til að fara þess á leit við foreldrafélög að taka þátt í kostnaði. Þannig að í stað þess að hvert félag sé að halda fyrirlestur deilum við kostnaði. Það yrði þá Ca 10 þús á hvert foreldrafélag og Samkóp borgar síðan 30 þúsund. Samþykkt.
Arnar, Fanney og Ragnheiður sjá um utanumhald og skipulagningu þessa námskeiðs.

 1. Námskeið vetrarins.
  Námskeið fyrir foreldra sem sitja í skólaráði – hvert er þeirra hlutverk – september/október
  Foreldrar í skólaráði og formenn foreldrafélaganna mæti.

Helga Margrét Guðmundsdóttir ætlar að kynna þetta. Hún vill búa til teymi með Samkóp og foreldrafélögum, undirbúa námskeiðið vel og leggja grunn að gagnagrunni sem hægt er að leita í síðar. Haldið í byrjun október.
Arnar, Fanney og Linda sjá um utanumhald og skipulagningu þessa námskeiðs.

Hugmyndir og umræða um námskeið fyrir bekkjarfulltrúa. Sólveig Karlsdóttir hjá Heimili og skóla hefur ma. Haldið svona námskeið fyrir bekkjarfulltrúa í Kársnesskóla sem hafa reynst vel.

Endilega koma með hugmyndir á næsta fund um námskeið og kynningar sem Samkóp geti staðið fyrir.

 1. Heimasíða Samkóp – Facebook síða Samkóp – Plana hverjir og hvenær við setjum þar inn efni

Arnar leggur til að við skiptum með okkur verkum að setja efni inn á heimasíðuna okkar, einn mánuð í senn.En oftar inn á facebooksíðuna eða 1x í viku.

 1. Rukka árgjald til skólanna

10 kr á barn. Ragnheiður gjaldkeri Samkóp sér um þá framkvæmd.

 1. Skólanefnd – sagt frá fundum skólanefndar
  Tröð. Ragna Þóra að kynna sitt starf.Sérúræði fyrir börn sem einhverra hluta vegna funkera ekki inn í skólastarfi.
  Hvað er að vera betri ég? Fræðsla fyrir börn með frávik.Verkefni á vegum bæjarins. Hugmynd að fá fyrirlestur fyrir foreldra.
 2. Röltmál – skipuleggja fyrsta röltfund – október
  Fundur með lögreglu, forstöðumaður félagsmiðstöðva í Kópavogi og röltstjórum skólanna.
  Röltstjóri Samkóp Guðlaug. Arnar sendir henni upplýsingar um tengiliði hjá Lögreglu og umsjónarmanni félagsmiðstöðva í Kópavogi svo hún geti hafist handa við að skipuleggja fundinn.
 3. Önnur mál
  Engin önnur mál að svo stöddu.

Fundur 3. nóvember 2015

Fundarritari: Arnar Björnsson

Fundarstjóri: Arnar Björnsson

Fundarmenn: Arnar Björnsson, Þorvar Hafsteinsson, Fanney Long Einarsdóttir, Guðlaug Gunnarsdóttir og Ragnheiður Dagsdóttir

Fjarverandi: varmenn og Helga Jónsdóttir


Dagskrá:

 1. Fundur með Elínborgu – í samráði við Elínborgu er lagt til 12. Nóvember, ákveða þarf tímasetningu
 2. Heimasíða – Þorvar kemur með útlit sem taka þarf ákvörðun um að nota
 3. Fundur með Grunnskóladeild – hvað eigum við að ræða þar, ræðum hugmyndir
 4. Umræða um dagskrá fulltrúaráðs
 5. Önnur mál

 

Fundargerð:

 1. Fundur með ElínborguÁkveðum að hafa þetta kl 20:00. Stefnum á að hafa fundinn í Smáraskóla – Guðlaug skoðar hvort skólinn sé laus. Arnar græjar auglýsingu í gegnum samskiptamiðla. Ragnheiður setur sig í samband við Kópavogsblaðið fyrir auglýsingu.
 1. HeimasíðaÞorvar ætlar að útbúa nokkrar pallettur og senda á stjórn þar sem hver raðar í röð hvað hentar vel.
  Arnar ætlar að finna mynd til að setja á forsíðu.
 1. Fundur með grunnskóladeild
 • Spyrja um stöðuna á skólarútunni samanber erindi sem lagt var fram í skólanefnd.
 • Fara yfir með Ragnheiði tölvunotkun barna á elsta stigi
 • Hvernig er haldið utan um atvik sem koma upp milli barna – er það skráð? Ætti að skrá það?
 1. Umræða um dagskrá fulltrúaráðsfundar
  Þessum dagskrárlið frestað til næsta fundar.
 1. Önnur mál
 2. Röltfundur – hafa hann strax eftir áramót
  Hugmynd um að halda utan öll námskeið sem haldin eru í grunnskólunum á heimasíðu Samkóp.
  Benda líka á gagnlega linka.

 

Fundi slitið kl:21:15

1 2